МАТУРА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 2007-2013 С възможности да търсите отделни въпроси във всички години. Вижте като НАТИСНЕТЕ ТУК. ВЕРСИЯ ЗА МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН И ТАБЛЕТ ОТ ТУК! Based on a work at obrazovanie.imamproblem.com. Eлектронна версия на Държавен зрелостен изпит по български език и литература

За да получите сведения за пътя на баба Илийца, моля изтеглете приложениия файл, а след това заредете програмата google earth и отворете файла в програмата. Ще видите вероятния път, според разказа на Иван Вазов, отбелязан на картата. Ако имате други предложения или смятате, че трябва да се направи някаква промяна,Continue Reading

Атанас Далчев – тест   1. Характерен образ за поетичния свят на Атанас Далчев НЕ е: а) прозорецът б) стаята в) къщата г) Балканът 2. „Прозорец” и „врата” са ключови думи за поезията на: а) Димчо Дебелянов б) Христо Ботев в) Атанас Далчев г) Гео Милев

1. Кой от изразите НЕ е употребен като термин в текста? – “ Метанококус янаски принадлежи към клас организми, наречен археа. Той може да представлява най-древната форма на живот на Земята, каквато най-вероятно съществува и на други планети. Микробът вирее на ръба на вулканичен комин на дъното на Тихия океан,Continue Reading

Прочетете текста и решете задачите към него: Поводите за подаряване на цветя са най-различни. Навремето е било прието цвете да се поднася само на жените, но днес това не е привилегия само на силния пол. Все по-често и дамите добавят към своя подарък за любимия цветя. Все пак добре еContinue Reading

Сонетът е стихотворение от четиринадесет стиха, при което отделните стихове се групират в строфи според няколко модела. Така нареченият италиански сонет започва с две четиристишия (катрени) и следващите ги две тристишия (терцети). Ако сонетът е царски, то римите в първите две строфи са едни и същи, разположени обхватно. Римите вContinue Reading

Жанровото название балада е „едно от най-неустановените и най-широко употребяваните – по-някога съвършено различни по характера си произведения носят наименованието балада. Тази разнопосочност и многозначност на думата е свързана с различните национални традиции и художествени направления. Които развиват в своите жанрови системи жанр с такова име. Наименованието „балада” произхожда отContinue Reading

Елегията има древногръцки произход и се свързва с древния погребален ритуал. А названието й идва от една специфична за античната поезия стихова форма – т.нар. елегически дистих. Съвсем скоро обаче, още в рамките на елинизма и римската култура, елегията започва да се използва предимно за изразяване на по-”житейски” страдания –Continue Reading

Одата (от гръцки „оdе” – песен) е жанр на лирическата поезия с възторжени чувства на възхвала на героични събития и подвизи на велики личности. В античността ода се е наричало всяко стихотворение, изпълнявано в хор. По-късно с думата се означава предимно лирическа хороводна песен с тържествен, приповдигнат, морализаторски характер. АнтичнитеContinue Reading

Курсът по български език и литература е организиран в две части по 12 астрономически часа.         Първата част обхваща литературните произведения, заложени в конспекта за матурата, на Иван Вазов, Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Елин Пелин, Димчо Дебелянов, Христо Смирненски и Гео Милев, както и преговор на част от материала поContinue Reading

Никола Йонков Вапцаров е български поет, чието творчество е предимно със социална тематика. Превеждан е на редица езици. Единствената цялостна стихосбирка на Вапцаров („Моторни песни“) излиза през 1940 г. Активен член на нелегалната Българска комунистическа партия, през 1942 г. той е осъден на смърт за антидържавна дейност на страната наContinue Reading

Димитър Талев е роден в град Прилеп, Македония, на 1 септември 1898 година. Расте в семейството на майстор железар и ковач, в чийто дом владее дух на патриархална сърдечност и възрожденски патриотизъм. Негов брат е революционерът от ВМОРО Георги Талев. На 9 г. остава без баща. Балканската война, Междусъюзническата войнаContinue Reading