Преговорни бланки. Изтеглете бланката ОТ  ТУК. Бланката служи за преговор и подготовка за контролна. За 11 и 12 клас изпратете готовите бланки нa mail.   БЛАНКА ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМАТ: ОТ ТУК. ПРИМЕР: РАБОТА НА  Недислав Денев Титла цар Владетел Петър I Години на управление от 927 г. до 969 г ПредшественикContinue Reading