Прояви

Шестата национална конференция „Енвижън“

Научно-приложна конференция на тема: „Иновативни решения за интегриране на информационните технологии в българското образование“ http://www.nimero.com/conference2016 […]