Научно-приложна конференция на тема: „Иновативни решения за интегриране на информационните технологии в българското образование“ http://www.nimero.com/conference2016 Шестата национална конференция, посветена на иновативните информационни решения в българското образование, ще се проведе в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. На 9 септември 2016 г. в Аулата на университета представители на бизнеса, науката и образованиетоContinue Reading