От31 август 2016 г. официално стартира проектът „Твоят час“, в чиято първа фаза 140 млн. лева ще бъдат предоставени на всички държавни и общински училища за извънкласни дейности по интереси и извънкласни дейности за компенсиране на образователни затруднения. Проектът BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им заContinue Reading

Предлагаме ви начин да изкарате малко пари до лятото! Не става въпрос за много пари – до лятото ще имате около 250 – 300лв, но печалбите няма да спрат до лятото, а ще продължат дълго време след това. Става въпрос за нещо много просто, което ще ви отнема в началотоContinue Reading

10. клас Български език, Aнгелова Литература, Шурбанов Френски език, RALLY PLUS – втори чужд език Математика, Запрянов История и цивилизация, Марков История и цивилизация, Калинова География и икономика, ЗП, Димов География и икономика, ЗП, Димов География и икономика, ПП, Димов Биология и здравно образование, Попов

9. клас   Български език, Aнгелова Литература, Герджикова Френски език, RALLY PLUS Френски език, RALLY – втори чужд език Математика, Петкова История и цивилизация, Гаврилов География и икономика, ЗП, Димов География и икономика, ПП, Димов Биология и здравно образование, Ангелов Физика и астрономия, Попов