Augmented reality, Virtual reality

Добавена реалност и виртуална реалност в обучението.

Добавена реалност и виртуална реалност  в обучението. Обучение 8.12.2017 В обучението ще се разгледат приложения […]