Добавена реалност и виртуална реалност  в обучението. Обучение 8.12.2017 В обучението ще се разгледат приложения за добавена реалност при използването им в контекста на образованието по история, като ще се обърне внимание на обекти и тестове с добавена реалност, както и на исторически диорами. Виртуална реалност в обучението с приложения,Continue Reading