Лесни стъпки за инфографика Определете темата на Вашата инфографика. Първото нещо, което трябва да направите е да изберете тема, която да визуализирате. Съветваме Ви да си изберете тема, с която сте запознати и по която имате какво да кажете. 2. Съберете информация. Когато работите върху инфографиката си, трябва предварително даContinue Reading

        Романът е типично литературен жанр, чийто аналог и типологичен модел в света на фолклорната словесност е приказката. Макар че по-късно, през XIX век, влияние върху развитието на романа оказват и епопеята (т.нар. роман епопея), сагата (романите саги) и някои други форми на фолклорната и литературната словесност, каквито са напримерContinue Reading

Преговорни бланки. Изтеглете бланката ОТ  ТУК. Бланката служи за преговор и подготовка за контролна. За 11 и 12 клас изпратете готовите бланки нa mail.   БЛАНКА ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМАТ: ОТ ТУК. ПРИМЕР: РАБОТА НА  Недислав Денев Титла цар Владетел Петър I Години на управление от 927 г. до 969 г ПредшественикContinue Reading