XIV век в историята на България

 

БЛАНКА ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМАТ: ОТ ТУК.

Преговорни бланки.
Изтеглете бланката ОТ  ТУК.

или Електронни курсове ТУК.

цар Теодор Светослав (1300-1321)

 • край на татарската хегемония в страната. Към българската държава се присъединява областта Бесарабия
 • Наказва със смърт търновския патриарх Йоаким III
 • Михаил, син на цар Константин Тих-Асен, изпратен в страната от византийците, не намира подкрепа и е принуден да се завърне в Константинопол
 • Теодор Светослав поставя Крънското княжество под върховенството на Търновското царство
 • Опитът на Смилецовия брат севастократор Радослав да окупира и трайно да се установи в Крънското област не успява. Той е пленен
 • Теодор Светослав разменя пленниците за намиращия се в изгнание негов баща Георги I Тертер
 • 1304-1307 българо-византийска война – военните действия се развиват главно в Тракия; българите освобождават градовете по Черноморското крайбрежие – Месемврия, Анхиало, Созопол и Агатопол
 • Андроник II привлича за съюзник другия брат на Смилец – Войсил
 • лятото на 1304 г. край р.Скафида увлечени в нарочно предизвикано преследване, византийците се натъкват на засада и претърпяват пълно поражение
 • 1307 г. между България и Византия е подписан мирен договор, който признава извършените от българите завоевания в Тракия, според който внучката на императора Теодора трябва да се омъжи за Теодор Светослав
 • подобрени са отношенията със Сърбия, която успява да укрепи своите позиции в Македония и в Белградската и Браничевската области

Георги II Тертер (1321-1322)

 • 1322 г. българският владетел нахлува в Северна Тракия, превзема Пловдив и някои съседни крепости и настъпва на юг, достигайки до Одрин
 • края на 1322 г. царят неочаквано умира

 

Иван Шишман (1322-1396)

 • пролетта на 1323 г., българският владетел предприема военни действия срещу Византия и освобождава градовете между Сливен и Месемврия и присъединява към Търновското царство Подбалканската област
 • 1324 г. е подписан българо-византийски мирен договор, според който в пределите на държавата остават градовете Русокастро, Поморие, Айтос, Ктения (дн.Лозарево), а византийците запазват Пловдив и Созопол. Освен това е решено Михаил да се ожени за вдовицата на Теодор Светослав
 • 24.05.1328 г. в Константинопол за император е провъзгласен Андроник III
 •  1330 г. Андроник III и българският цар е сключен договор за съвместни военни действия срещу Сърбия
 • началото на лятото на 1330 г. Михаил III Шишман потегля срещу Сърбия и се установява на лагер близо до Велбъжд (дн. Кюстендил); споразумение за сръбско-българско примирие; българите са разбити, а Михаил Шишман малко по-късно почива от раните си

 

бившата царица Ана-Неда и нейният син Иван Стефан (1330-1331)

 • Андроник III нахлува в Тракия и редица градове отново попадат под властта му
 • 1331 г. ловешкият деспот Йоан Александър той извършва преврат и прогонва Иван Стефан заедно с майка му

 

Йоан Александър (1331-1371)

 • урежда трайно отношенията със Сърбия, като дава сестра си Елена за жена на крал Стефан Душан
 • нахлува в Югоизточна Тракия
 • 18.07.1332 г. край крепостта Русокастро византийските войски, начело с император Андроник III, търпят поражение; постигнато е споразумение, съгласно което повечето крепости в Приморска Тракия се връщат в пределите на България, а дъщерята на Андроник III трябва да се омъжи за българския престолонаследник Михаил Асен
 • Йоан Александър потушава бунта на вуйчо си Белаур, който обхваща областта на град Видин
 • 1341 г.смъртта на Андроник III
 • 1344 г. Ана Савойска – един от регентите на малолетния Йоан V Палеолог се обръща за помощ към Йоан Александър. Сключен е военен договор: България получава обратно девет големи града в Тракия и Родопската област, между които са Пловдив, Станимака (дн.Асеновград), Цепина и др. В замяна на това Йоан Александър се задължава да окаже военна помощ на малолетния император
 • Постепенно той се оттегля от активна намеса в междуособицата
 • 1346 г. благодарение на подкрепата му сръбският крал Стефан Душан е провъзгласен за цар, срещу което българите възвръщат някои загубени територии след битката при Велбъжд
 • 1347 г. цар Йоан Александър сключва търговски договор с Венецианската република

 

 • след 1371 владението на крал Вълкашин със средище Прилеп е наследено от сина му крал Марко
 • 1343-1345 г. в Родопската област и Беломорска Тракия с център крепостта Царево (дн. Ксанти, Гърция) като самостоятелен владетел се обособява Момчил войвода
 • 1355-1360 г. от българската държава се отделя и Видинската област. Там се възцарява Йоан Страцимир

 

 

 • Първоначално като наемници от Андроник III и Йоан Кантакузин в борбата им за престола са използвани турците на Омур бей (1334-1348
 • След смъртта на Омур бей във византийските междуособици вземат участие османските турци
 • XIII в. Ертогрул полага основите на относително самостоятелно владение в северозападната част на Мала Азия, наречено османски бейлик
 • 1326 г. Орхан превзема Бруса
 • 1331 г завладяна е Никея
 • 1337 – Никомидия
 • 1345 г. анексирането на княжеството Кераси -османците достигат до източните брегове на Дарданелите
 • турците извършват и първите си завоевания в европейската част на Византия
 • 1346 г. е сключен брак между дъщерята на Йоан VI Кантакузин и Орхан
 • 1351 г. византийския император                     прави опит да организира коалиция срещу нашествениците
 • 1352 г. турците завладяват малката крепост Цимпе на Галиполския полуостров
 • 1354 целия Галипослски полуостров
 • 1354 г. те нахлуват в българските земи и достигат до Средец. В битка срещу тях загива най-големият син на Йоан Александър – Михаил Асен
 • 1355 г. българи и византийци правят нов опит за сключване на антиосмански съюз; бракът на една от дъщерите на царя Кераца за сина на Йоан V Андроник
 • XIV и ХV в. Европа преживява криза
 • Сърбия на Стефан Душан се разпада на около 40 кралства и деспотства
 • византийската империя е нестабилна, загубила своята мощ и влияние в Европейския Югоизток

 

 • 1352 г  османците превземат крепостта Галиполи
 • 60-те години на XIV в. Одрин
 • османците насочват войските си към Стара Загора и Пловдив, към Беломорското крайбрежие, към Македония и към Черно море

 

 • Петър Ников отнася първия етап във времето от 1329 до 1354 г., а Димитър Ангелов – от 1352 до 1355 г.
 • Иван Тютюнджиев и Пламен Павлов първият етап протича от лятото на 1370 до 1377 г., а вторият етап от 1377 до 1397г

 

Първият етап на османското завоевание на българските земи

 • 60-те години на XIV в превземането на Одрин
 • султан Мурад завладява Димотика, Одрин , Пловдив, Бoруй и други тракийски градове
 • 1364 г. по-голямата част от Тракия се намира в ръцете на завоевателя
  • 1364 г. цар Йоан Александър сключва примирие със султан Мурад I (1359-1389)
  • 1364 г. българо-византийският конфликт е подновен. Между двете страни започва война, в основата на която стоят черноморските градове Анхиало и Месемврия След неуспешна обсада на Месемврия Йоан V се съгласява да сключи мир, съгласно който градовете остават в български ръце, но Йоан Александър  се задължава да плати разходи по войната.
  • 1365 г. унгарците превземат Видинското царство на Йоан Страцимир (1356-1396)
  • 1369 г. Йоан Александър прогонва унгарците и ги принуждава да възстановят сина му на царския престол
  • владетелят на Савоя граф Амадей VI отвоюва крепостта Галиполи; насочва се към Българското Черноморие, превзема редица градове и достига до Варна; постигнатото споразумение Ахтопол, Созопол, Анхиало и Мeсемврия са предадени на Византия
  • 1371 г цар Йоан Александър  почива

 

Втори етап на османското завоевание

 • серският деспот Углеша и прилепският крал Вълкашин да организират поход срещу турците за тяхното прогонване от Балканите, в който взимат участие сърби, българи и други християни
  • 26.09.1371 битката при Черномен (недалеч от дн.Свиленград) съюзната войска е разбита, а нейните предводители убити
  • 1372 г. турците превземат Северна Тракия, Загоре и Родопската област. Особено силна съпротива срещат при  овладяването на Ямбол Айтос, Твърдица и на редица родопски крепости
  • 1373 г. Йоан Шишман е принуден да се признае за васал на султана, да му изплаща ежегоден данък и да даде сестра си Кера Тамара за жена на султан Мурад I
  • за турски васали се признават видинският цар Йоан Страцимир, добруджанският деспот Добротица, велбъждският деспот Константин Драгаш и владетелят на Прилеп Марко;Византия.
  • 1376 г. византийският престолонаследник Андроник VI Палеолог  връща на турците крепостта Галиполи
  • Йоан Страцимир напада владенията на Йоан Шишман в Софийско и ги присъединява към Видинското царство; софиянци отхвърлят Страцимировото попечителство и отново признават властта на търновския цар
  • 1381 г. Йоан Страцимир подчинява Видинската митрополия на Константинополската патриаршия
  • 1382 (или 1385 г.) турците превземат София
  • 1386 г. те достигат до Ниш
  • 1387 г княз Лазар организира значителни сили и в битката при Плочник войските на Мурад I са разбити

 

Трети етап от османското завоевание

 • 1388 г. Али паша, начело на 30 000-на войска, нахлува в земите на север от Стара планина
 • Йоан Шишман  е принуден да подпише нов мирен договор с турците и да предаде Силистра
 • Добруджанското деспотство губи голяма част от териториите си и постепенно изчезва
 • 1389 г. Мурад I повежда огромна войска към Сърбия
 • 28.06.1389 в битката при Косово поле османският владетел е убит, а след него загива и сръбският княз Лазар. Тази голяма битка завършва с неясен изход
 • султан Баязид I(1389-1402) предприема множество военни походи. Османските войски достигат до Дубровник и Морея и нахлуват във Влашко. Границите на Византия стават все по-тесни

 

Четвърти етап от османското завоевание

 • пролетта на 1393 г С огромна войска султан Баязид I обсажда три месеца българската столица Търново
 • 17.07.1393 г.съпротивата на Търново е сломена
 • 1395 г османците превземат Никополската крепост,в която цар Йоан Шишман се затваря

Последен етап от османското завладяване

 • 1396 г. призивът на немско-унгарският крал Сигисмунд за организиране на кръстоносен поход срещу турците, подкрепен от папството, е възприет от редица западноевропейски рицари
 • цар Йоан Страцимир унищожава намиращия се в столицата му турски гарнизон и се присъединява към кръстоносците
 • 25.09.1396 г. турците нанесят поражение на кръстоносците в битката край Никопол; след това османците покоряват Видинското царство

3 Comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *