От31 август 2016 г. официално стартира проектът „Твоят час“, в чиято първа фаза 140 млн. лева ще бъдат предоставени на всички държавни и общински училища за извънкласни дейности по интереси и извънкласни дейности за компенсиране на образователни затруднения.
Проектът BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ е финансиран по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.


Дейностите по „Твоят час“ ще достигнат до най-малко 320 000 деца от I до XII клас във всичките близо 2500 училища в страната. Проектът ще продължи 29 месеца. На година в училищата ще се влеят 58 млн. лева, като 46 млн. от тях ще отидат за възнаграждения. Очакванията са 40 млн. лева да са за учителите в самите училища.
Следващата седмица ще заработи електронна платформа, в която в рамките на един месец ще се регистрират както училищата, така и всички физически и юридически лица, които искат да предлагат образователни услуги – треньори по различни спортове, инструктори по танци, преподаватели по музикални инструменти, школи по езици, читалища и т.н. До края на септември учениците трябва да посочат в платформата своите интереси, а всяко училище да изготви „карта“ на учениците, които имат нужда от допълнителна подкрепа и извънкласни занимания, които да компенсират затрудненията им. До края на октомври трябва да бъдат изготвени училищните програми и да започнат извънкласните дейности.
Критериите за определяне на затрудненията на учениците са повтаряне на класа, ниските образователни резултати и слаби оценки, социалните фактори, преустановеното изплащане на месечни помощи за дете, слабите резултати на външното оценяване и големият брой неизвинени отсъствия. Целта на проекта е тези деца да бъдат идентифицирани и да се отговори на нуждите им извън учебното време, така че те да бъдат стимулирани да участват в учебния процес. Целевата група са не само децата, чийто език не е майчин, но и всички деца в риск от ранно отпадане от училище. Акцент ще бъдат допълнителните дейности по български език и математика. Всеки ученик със затруднения ще може да участва в две дейности за компенсиране на затрудненията и в още една по интереси.
Финансирането на училищата ще бъде целенасочено, като тези, където има най-голям брой деца със затруднения ще бъдат с приоритет и ще получават най-много средства. Групите за деца с обучителни затруднения ще са до 10 деца, а тези по интереси – до 25.
Дейностите по интереси ще са в областите Наука, техника и технологии; Здравно образование и здравословен начин на живот; Гражданско образование; Предприемачество; Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене и Изкуства, култура и спорт.
Една от целите на проекта е да бъдат въвлечени по-активно родителите и да бъдат създавани общности около училищата, затова и проектът предвижда годишно да има до 5 часа възможност за включване на родителите, които да представят на учениците професията си или някакви специални умения.
Идеята е да направим училището по-атрактивно, децата да ходят на училище с желание. Ако постигнем това, ще имаме и по-добри образователни резултати, коментира зам.-министърът на образованието и науката Красимир Киряков.
По думите на един от създателите на проекта Наталия Михалевска той е консултиран обстойно с учители, родители и представители на неправителствения сектор. Общото мнение е, че докато учениците, които постоянно търсят себе си, попадат в училище на чисто формален принцип и системата е преподаване -изпитване, то именно през извънкласните дейности те могат да развият потенциала си. При сдружаването с приятели и участие в незадължителни дейности, учениците всъщност започват да чувстват училището като своя общност, каза още тя. Тя даде пример с учениците в София, които нямат време за спорт и посочи, че проектът е възможност те да тренират в рамките на училището, както и с учениците от средищните училища в граничните региони, които през проекта могат да наваксат със знанията си по български.
Зам.-министър Киряков посочи, че новият екип на министерството е спазил обещанието си да навакса допуснатото миналата година забавяне и да пусне програмата за началото на учебната година. По думите му с този проект и обявените миналата седмица по ос 1 проекти за наука на стойност 350 млн. лева, до края на годината по ОП НОИР ще бъдат договорени половината от средствата, което показва, че изпълнението й се движи много добре.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *