Атанас Далчев – тест

 

1. Характерен образ за поетичния свят на Атанас Далчев НЕ е:

а) прозорецът

б) стаята

в) къщата

г) Балканът

2. „Прозорец” и „врата” са ключови думи за поезията на:

а) Димчо Дебелянов

б) Христо Ботев

в) Атанас Далчев

г) Гео Милев

3. Далчевата лирика пресъздава човешките взаимоотношения чрез:

Посочете НЕВЕРНИЯ отговор.

а) всекидневното, битовото;

б) емоциите на лирическия аз;

в) конкретното;

г) предметно-детайлното.

4. Защо образът метафора на прозореца заема централно място в лириката на Атанас Далчев?

Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.

а) представя границата между индивида и обществото;

б) поставя границата между личността и света;

в) той е път към познанието;

г) нито едно от тях.

5. Понятието „стая” от едноименното стихотворение на Атанас Далчев е:

а) метафора;

б) синекдоха на къщата – дом;

в) пространство, в което човекът се самоизолира от другите;

г) синоним на сакралния дом на уюта и тишината.

6. От коя творба е откъсът?

Часовникът е вече млъкнал

и в неговия чер ковчег

лежат умрели часовете

и неподвижно спи махалото.

а) „Болницата”;

б) „Стаята”;

в) „Вратите”;

г) „Дяволско”.

7. В стихотворението „Къщата” на Атанас Далчев дом-затвор е различен от традиционния дом, защото е място за:

а) разруха и смърт;

б) живеене;

в) убежище;

г) светилище на домашния уют.

8.  В стихотворението „Болница” на Атанас Далчев белият цвят е символ на:

а) красота;

б) обреченост и смърт;

в) надежда;

г) безсмъртие.

9. Каква е авторовата позиция в четиристишието?

Години да четеш за чуждия

живот на някой чужд,

а твоят, никому ненужен

да мине глух и пуст.            

 („Книгите”)

а) светът на общуващия единствено с книгите е умъртвен свят;

б) книжовното познание закрива прозореца към истинския свят;

в) диалогът с чуждото слово обрича на самота и пустота;

г) и трите отговора са верни.

10. Кое пречи на интелектуалеца да изживее обикновените радости в живота?

Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.

а) познанието;

б) светът;

в) самотата;

г) традициите.

11. Атанас Далчев е единственият български писатели от изучаваните, който твори и в направленито ………………………..

 

ИМЕ …………………..…..…………. №…….…Клас..…..

3 Comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *