Може да изтеглите от ТУК: reglament_5klas

Р Е Г Л А М Е Н Т

ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС

Образцова математическа гимназия ,,Акад. Кирил Попов” има 41 – годишен опит в откриването и обучението на талантливи ученици в областта на математиката и информатиката. Тези си заложби децата започват да проявяват още в 10-12 годишна възраст.

За новата 2012/2013 учебна година регламентът за прием в V клас е утвърден със съответните изменения  на основание чл. 26а, ал.6 от Закона за народната просвета и след съгласуване със съответните институции.

За изявените ученици по математика се води рейтингова система. Тя включва:

1. Резултат от „Състезанието по случай деня на детето” – 01.VI.2012г.

2. Усреднен резултат на две от най-добрите класирания от посочените по долу сътезания:

Ø Турнир по математика  ,,Димо Малешков” – 15.X.2011 г.;

Ø  Математически турнир ,,Иван Салабашев”- 01.XII.2011 г.;

Ø  Турнир по математика  ,,Румен Грозданов” – 18.II.2012 г.;

Ø „Европейско кенгуру” – 17.III.2012 г.

Резултатите от тези турнири се зачитат само ако са провеждани в ОМГ „Акад. Кирил Попов“.

Тъй като максималният брой точки за всяко от обявените по-горе състезания е различен, то получените точки от тези състезания ще бъдат приравнявани към 100, за да има равнопоставеност между състезанията. При класирането точките ще се отчитат с точност до 0,01.

Формулата за формиране на крайния резултат е:

                             Q =½+ ¼(K1+K2), където

К – брой точки, спечелени на „Състезанието по случай деня на детето“ 1.VI. 2012г.;

K1 и K2 – двата най-добри резултата от всички състезания, на които е участвал ученикът.

По този начин резултатите стават сравними и се елиминира пропускането или слабото представяне в една или повече от изявите.

Рейтинговата система ще се поддържа целогодишно в сайта на ОМГ (http://schoolmath.eu/ прием/ IV клас/ рейтинг), като информацията в нея ще бъде актуализирана след всяко състезание.

Четвъртокласниците се поканват да се запишат в V клас на гимназията на база класирането в рейтинговата система.

Поканват се първите 14 момчета и 14 момичета.

Срок за записване: 06 – 12 юни 2012 год. в сградата на ОМГ.

При наличие на непопълнени места се поканват следващите в класирането.

Процедурата по приема може да се променя с решение на Педагогическия съвет, при промяна на регламента на някое от посочените състезания. Изменения могат да произтекат и от нормативни актове, наредби, писма и др. на МОМН или РИО – Пловдив.

Регламентът е  приет с решение на ПС №11/13.09.2011 година.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *