Прочетете текста и решете задачите към него:

Поводите за подаряване на цветя са най-различни. Навремето е било прието цвете да се поднася само на жените, но днес това не е привилегия само на силния пол. Все по-често и дамите добавят към своя подарък за любимия цветя.

Все пак добре е да се знае, че цветята имат свой език, и когато подбираме кое от всички да предпочетем, трябва да се вслушваме в традицията, в правилата на етикета, но и в собствения си вкус.

1. Текстът има за цел преди всичко:

а) да разсмива                       б) да разкаже случка

в) да убеждава                      г) да даде полезни знания

2. Текстът е откъс от:

а) вълшебна приказка          б) хумористичен разказ

в) книга за етикета               г) сборник с басни

3. Предмет на текста са:

а) жените       б) обичаите    в) цветята      г) чувствата

4. Темата на текста е:

а) Цветята и древните хора

б) Цветята – дар за жените

в) Цветята и чувствата на хората

г) Подаряването на цветя

5. Глаголните форми във втория абзац на текста са за:

а) минало свършено време

б) сегашно историческо време

в) обобщено сегашно време

г) минало несвършено време

6. В преразказа на петокласник има тринайсет грешки. Подчертай ги.

Бие звънеца и учениците искачат от стайте. На път към вкъщи Елица се одбива към езерото. Лебедите са отплували на вътре, само най-белоснежния от всички стой на брега. Момичето се заглежда в него и се ожасява. Вместо очи лебеда има само две бели ципи. Сляп е. Елица се приближава до него, протяга рака да го погали. Птицата потреперва, но неотива навътре. От очите на детето потичат сълзи. А белокрилия сляп лебед отваря човката си, сякаш изка да въздъхне, и доверчиво слага глава върху момичешката длан.

7. Коя от думите не може да запълни мястото на сказуемо?

а) тичам а) мисля

б) бързам б) досещам се

в) вървя в) съобразявам

г) ходене г) предположение

8. В кое изречение има грешка?

а) В играта има трима участници.

б) Няколко участника ще си оспорват първото място.

в) На двора има много ученици.

г) В нашето училище има около хиляда ученици.

9. Кой или кого? Открийте грешката .

а) Кой мислиш да предложиш за водач?

б) Кой знае нещо интересно по темата?

в) Не знам кого да поканя на рождения си ден?

г) Кои от вас ще дойдат на празника?

10. В кое изречение е употребено съставно глаголно сказуемо?

а) Птиците започнаха да пристигат.

б) Птиците закръжиха над комина.

в) Птиците имат свои гнезда в селото.

г) Птиците сякаш искат да поздравят хората.

11. Направи синтактичен анализ чрез подчертаване и попълни таблицата с думите от изреченията.

Първите щъркели тържествено закръжиха над селото.

В градината на съседите се чуваше детски глъч.

Глаголи Съществителни имена Прилагателни имена Наречия Предлози Числителни

12.В кое изречение е допусната грешка?

а) Това е учителят, който ми помогна.

б) Който пее, зло не мисли.

в) Момчетата, който победиха, са от нашия клас.

г) Това са книгите , които трябва да прочета през лятото.

 

13.Коя от думите не е числително име?

а) пет              б) третият      в) шестица     г) двама

14. Кое от прилагателните е относително?

а) стар            б) висок         в) силен         г) пластмасов

15.В кой ред думите са междуметия?

а) трясък, бумтене, мяукане

б) тряс, бум, мяу

в) тряска, бумти, мяука

г) тряскащ, бумтящ, мяукаш

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *