1. Кой от изразите НЕ е употребен като термин в текста? – “ Метанококус янаски принадлежи към клас организми, наречен археа. Той може да представлява най-древната форма на живот на Земята, каквато най-вероятно съществува и на други планети. Микробът вирее на ръба на вулканичен комин на дъното на Тихия океан, на дълбочина 2582 метра, при температура 85 градуса и налягане 1665 килограма. Той няма нужда от слънчева светлина, храни се с изхвърляния от комина въглероден двуокис, азот и водород и отделя метан или природен газ.“
а) метанококус янаски
б) дълбочина 2582 метра
в) други планети
г) археа
2. Кое изречение е безлично?
а) Електрическа светлина осветлява стаята.
б) Облаците покриха небето.
в) Мъглата над полето започна да се вдига.
г) През лятото се мръква по-късно.


3. С кой израз може да се замени подчертаната дума, така че смисълът на изречението да се запази? – “ Той върви по тесните улици, влачейки голямата си тояга.“
а) когато влачи
б) като влачи
в) за да влачи
г) както влачи
4. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?
а) Ще приема разбира се поканата за екскурзия до Пловдив.
б) Ще приема, разбира се поканата за екскурзия до Пловдив.
в) Ще приема разбира се, поканата за екскурзия до Пловдив.
г) Ще приема, разбира се, поканата за екскурзия до Пловдив.
5. Какъв е видът на изречението? – „Господинът повдигна голямата яка на кожуха си, потъна в него и се замисли.“
а) просто безподложно
б) просто разширено
в) сложно съчинено
г) сложно съставно
6. Кое от изреченията е сложно съчинено?
а) Качиха се високо в планината и видяха уникалното цвете еделвайс.
б) Още след първата прожекция филмът получи широка популярност.
в) От житото се показваше зеленикав пъпеш, сложен там да узрее.
г) Той трябваше да се представи добре на изпита, за да се класира в хубава паралелка.
7. Кое от подчертаните местоимения (някой) е употребено правилно?
а) Този молив е на някой от нашия клас.
б) Гласът на някой от класа се чу в тишината.
в) Някой се обади и каза верния отговор.
г) Ще вземем някой от тримата нови ученици за резервен играч в отбора.
8. В кое изречение глаголната форма е в страдателен залог?
а) Заваля сняг и равнината побеля.
б) Блесна слънце и ширината изгря в ослепителна усмивка.
в) Новото помещение още не е пригодено напълно за занятия.
г) Нощем под бледите лъчи на луната снегът блестеше като стъклен.
9. В кое изречение причастието НЕ изпълнява службата на подлог?
а) Болният с удоволствие остана по-дълго на слънчевата тераса.
б) Незрящите имат усет за скрити от погледа подробности.
в) Най-заможният в селото направи голямо дарение за училището.
г) Най-заможният човек в селото беше Йордан Геракът.
10. Кой е правилният израз за смисъла на изречението: – “ Госпожо Директор, ……………………………………да пътувам с другия клас на екскурзия до Варна.“
а) би ли ми разрешила
б) бихте ли ми разрешила
в) би ли ми разрешили
г) бихте ли ми разрешили

Източник:

http://www.spectrumbg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *