КРИТЕРИИ ЗА ПИСМЕНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

 

 

 

При писмени изпитвания по История и цивилизация се включват тестови задачи с избираем отговор, задачи с кратък свободен отговор, задачи за свързване на понятия, както и създаване на кратка историческа разработка.


За целта се използват стандартизирани тестове и бланки, като в зависимост от учебното съдържание и учебната степен се избират бланки с 35 и 50 точки.

 

Насочени са  към проверка на основни исторически събития, дати и понятия.  Всеки въпрос от тестовете носи 1 точка, с изключение на въпросите с понятия в теста с 50 въпроса. В тестовете е включен и кратък исторически текст, на който са дадени максималните 5 точки.

Съответно:

  1. Познаване на фактологията на събитията – 1 т.
  2. Подбиране и използване на основни понятия при описание, сравнение и анализ на историческите събития –  1 т.
  3. Оценка на значението на отделните исторически личности и събития – 1 т.
  4. Анализ на исторически събития и факти – 2 т.

ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ВАРИАНТ 35 точки

Оценка Точки Процент
Слаб 2 0-4 0 -11,4
Среден 3 5-13 14,3- 37,1
Добър 4 14 – 17 40,0-48,6
Мн. добър 5 18-26 51,4- 74,3
Отличен 6 27-35 77,1-100

По формула  4*a/b + 2 ,  където а е броят получени точки, b – е максималният брой точки.

 

 

ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ВАРИАНТ 50 точки

Оценка Точки Процент
Слаб 2 0-6 0 -12
Среден 3 7-12 14- 22
Добър 4 13 – 24 24-48
Мн. добър 5 25-37 50- 74
Отличен 6 38-50 76-100

По формула  4*a/b + 2 , където а е броят получени точки, b – е максималният брой точки.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *